Fauna i Flora

Bolimowski Park Krajobrazowy w ponad 70 % pokrywają lasy, które z roku na rok przyciągają tłumy turystów kochających przyrodę i jednocześnie są świetną odskocznią od codzienności dla każdego. Puszcza Bolimowska skrywa różne rodzaje borów, a spotkać tu można m.in. bory sosnowe, grądy, brzozy, jesiony, klony, lipy i dęby. Natomiast pozostałe kompleksy leśne w parku powstają na niewielkich powierzchniach i często podmokłych terenach. Olsy, zarośla wierzbowe a także charakterystyczne łęgi jesionowo - olszowe spotkać można głównie na bardzo podmokłych terenach. Bolimowski Park Krajobrazowy posiada aż dziewięćset różnych gatunków roślin naczyniowych. Do grona najcenniejszych roślin należy między innymi: paprotka zwyczajna, orlik pospolity, marzanka wonna, mącznica lekarska i jaskier kaszubski.

Na polanach w parku rosną dość rzadkie rośliny łąkowe, do których zaliczyć można między innymi: starodub łąkowy, mieczyk dachówkowaty, goryczkę wąskolistną a także goździki kosmate, pyszne i piaskowe. Ponadto warto mieć na uwadze, że w parku znajduje się także ponad sto gatunków mszaków i bardzo rzadkich porostów. Natomiast jednym z najbardziej popularnych gatunków ssaków żyjących w parku jest łoś jeleniowaty, którego gatunek przetrwał od wczesnych lat 80. XX wieku. W dawnych latach tereny współczesnego parku upodobały sobie bobry, szczególnie w rejonie rzeki Rawki. W tych samych okolicach na terenie parku spotkać można też wydrę europejską i rysie, które zadomowiły się tu na dobre po tym, jak opuściły Puszczę Kampinoską.

Powrót